3000 nordmenn leser Norges største klubbmagasin for italofile.

 


Hva er Alfanytt?

Alfanytt er et magasin på 84 sider med limfrest rygg og tykt papir. 


Utgivelser

Alfanytt #1 (VÅREN) kommer ut før påske.

Alfanytt #2 (SOMMEREN) kommer ut 20. juni.

Alfanytt #3 (HØSTEN) kommer ut 20. oktober.

Alfanytt #4 (VINTEREN) kommer ut 20. desember.


Opplag, målgruppe og antall lesere

Hver utgave av Alfanytt trykkes i 1300-1500 eksemplarer. Omlag 1100-1300 av dem havner hos medlemmene. Resten deles ut på Italiensk Dag og bilmesser som Motorama og Oslo Motor Show. Noen havner også hos autoriserte forhandlere.

  Målgruppen har stor interesse av å kjøpe tjenester og produkter knyttet til Italia generelt – og bil spesielt. Hver utgave blir lest av cirka 3000 personer, og i medlemmenes husstander er det gjerne sterk interesse for italiensk kultur, mat, drikke, design og reiseliv.

Magasinet blir ofte tatt vare på i årevis og lest i flere ganger over tid.


Formater

Standard:

Halvside utfallende: 103 x 297  (+3 mm utfallende)

Halvside satsspeil: 90.3 x 271.6 mm


Stor:

Dobbelside utfallende: 420 x 297 mm / liggende A3 (+3 mm utfallende)

Dobbelside satsspeil: 394.6 x 271.6 mm


Priser

Standard annonser koster kr 5 000 eks mva pr. utgivelse.

Samlerabatt for å annonsere 1 år: Kr 16 000.

Våre rabatt-partnere får ytterligere rabatt.


Store annonser koster kr 12 000 eks mva pr. utgivelse.

Samlerabatt for å annonsere 1 år: Kr 40 000. 

Våre rabatt-partnere får ytterligere rabatt.

 

Frister

Alfanytt #1 (VÅREN) har materiellfrist 1 måned før påske.

Alfanytt #2 (SOMMEREN) har materiellfrist 20. mai.

Alfanytt #3 (HØSTEN) har materiellfrist 20. september.

Alfanytt #4  (VINTEREN) har materiellfrist 20. november.


Betingelser

Vi fakturerer for 1 år av gangen for å unngå unødvendig administrasjon. Faktura sendes fra byrået Jarre&Co. Annonsene løper til de sies opp, og tilgodehavende blir tilbakebetalt fullt og helt. Alle våre annonsører får ved hver utgivelse 2 stykk Alfanytt i posten. Det stilles visuelle krav til annonsen for å ivareta Alfanytts egenskaper.

 

Ønsker du mer info?

Kontakt Jarre&Co ved Christian Jarre på e-post eller tlf 4730 2800.