Morten Nesheim (leder)

Valgt inn i 2016 – Ullensaker, Viken

 

Tin Nguyen (nestleder)

Valgt inn i 2017 – Asker, Viken

 

Jon Sigurd Smith Johnsen (kasserer)

Valgt inn i 2018 – Lisboa, Portugal 

 

Nina Kristin Gramstad 

Valgt inn i 2017 – Asker, Viken

 

Arve Vassbotn 

Valgt inn i 2004 – Østre Toten, Innlandet

 

Hilde Margrete Bjørklund

Valgt inn i 2018 – Oslo 

 

Kenneth Eriksen

Valgt inn i 2017 – Frogn, Viken

 

        Morten Nesheim er styrets leder.