Tilbake til album-oversikt

Alfetta Spider og Eagle

Foto: RÉMI DARGEGEN. Fra Alfanytt #2/2020 – medlemsblad for Klubb Alfa Romeo Norge. Gjenbruk er kun tillatt med Alfanytt-redaktørens skriftlige samtykke.