Årsmøte

Gitt gjeldende koronarestriksjone så vil årets møte være heldigitalt. Dette er noe som vi gjennomførte med suksess i forbindelse med ekstraordinært årsmøte høsten 2020.

Oppdatert agenda med saker under. 1 uke før møtet sendes utfyllende informasjon ut slik at alle har mulighet til å sette seg inn i de aktuelle temaer. Dette er ikke påkrevd i henhold til dagens vedtekter men er nyttig for et bra gjennomført møte.

 

Agenda.

1. Konstituering av møtet: 

A) Godkjenning av innkalling  

B) Godkjenning av dagsorden  

C) Valg av referent

D) Valg av tellekorps  

E) Valg av 2 medlemmer som sammen med styreleder skal underskrive protokollen

2. Årsmelding fra siste kalenderår

3. Revidert regnskap fra siste kalenderår (dvs 2020). 
- I tillegg gjennomgåes regnskapene for 2018 og 2019 da disse ikke var ført eller fremlagt på tidligere årsmøter av forrige styre.

4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak. 

- Forslag om familiemedlemskap 

- Gjennomgang av resultatet av regnskapshåndtering 2018-19.

5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden

- Vedtektsendringer. Forslag til vedtektsendringer utarbeidet av styret for å klargjøre dagens vedtekter samt forslag til forbedringer.

6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett

7. Velge det antall styremedlemmer som står på valg

8. Valg av valgkomité på minst 2 medlemmer (jfr §7)

9. Valg av revisor

 

For styret

Øyvind Iversen

formann

Detaljer

Dato søndag 21. mars 2021
Klokkeslett 13:0018:00
Kalender Åpen kalender