Alfanytt #2 i postkassene

Dette er en cirka-dato. (Datoen kan bli noe justert når tiden nærmer seg.) Vi har ikke kontroll på når Alfanytt leveres på de ulike adressene. Medlemmer bosatt i utlandet vil normalt måtte vente lenger.

Detaljer

Dato tirsdag 10. august 2021
Kalender Åpen kalender