Årsmøte

Velkommen til Årsmøte i Klubb Alfa Romeo Norge.

Oppdatert agenda med saker under. 1 uke før møtet sendes utfyllende informasjon ut slik at alle har mulighet til å sette seg inn i de aktuelle temaer.

 

Foreløbig agenda.

1. Konstituering av møtet: 

A) Godkjenning av innkalling  

B) Godkjenning av dagsorden  

C) Valg av referent

D) Valg av tellekorps  

E) Valg av 2 medlemmer som sammen med styreleder skal underskrive protokollen

2. Årsmelding fra siste kalenderår

3. Revidert regnskap fra siste kalenderår (dvs 2022).

4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak (oppdateres). 

-

5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden

6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett

7. Velge det antall styremedlemmer som står på valg

8. Valg av valgkomité på minst 2 medlemmer (jfr §7)

9. Valg av revisor

 

For styret

Øyvind Iversen

formann

Detaljer

Dato søndag 26. mars 2023
Klokkeslett 15:0018:00
Kalender Åpen kalender