Tilbake til album-oversikt

Klubbliv: Pizzatreff ved Drammensfjorden 2022

Foto: OLE HENRIK SØNSTEBY GILBO. Fra Alfanytt #1/2023 – medlemsblad for Klubb Alfa Romeo Norge. Gjenbruk er kun tillatt med Alfanytt-redaktørens skriftlige samtykke.