Hva slags motorolje skal du bruke?

 

Det har dukket opp mange spørsmål om olje i miljøet rundt Alfa Romeo og Fiat, og ettersom mitt daglige virke er smøreolje, har flere av spørsmålene kommet til meg. Det er utvilsomt mye usikkerhet rundt temaet smøreoljer. 

Jeg vil prøve å rydde litt i folks utfordringer og oppfatninger. Denne artikkelen er basert på tilgjengelig informasjon på det tidspunkt den ble laget.

Først må det sies at dette egentlig ikke er så skummelt som mange prøver å få det til å høres. Det snakkes mye rundt godkjenninger, garanti, MultiAir, turbo og det som verre er. 

Men samtidig er det veldig viktig å være klar over at «olje ikke er olje». Du kan ikke ta oljedunken du hadde stående i garasjen fra forrige bil og bare fylle på din nye bil.

Hva kan man bruke? Man skal skille på fabrikkens offisielle godkjenning, meet requirements, performance level, recommend's to use og så videre. 

I en garantijobb kan importør/produsent kreve at det benyttes «original» olje med offisielle godkjenninger. Meg bekjent krever ikke den norske importøren av Alfa Romeo dette. Ved enhver reparasjon eller service som betales av bileier står man fritt til å velge olje som oppfyller produsentens krav. En seriøs aktør på ettermarkedet forholder seg til dokumentert kvalitet.

Når det gjelder Alfa Romeo og Fiat er det kun oljeprodusenten Selenia som har offisielle godkjenninger. Selenia er et gammelt italiensk oljeselskap som ble solgt til Malaysia-baserte Petronas for noen år siden. Selenia har ikke vært representert i det norske markedet i nevneverdig grad, men noen verksteder har denne. 

Det at de er den eneste med godkjenningen betyr absolutt ikke at det er eneste olje man kan benytte. Det viktige er å holde seg til anerkjente leverandører.

Norske importører av Alfa Romeo har benyttet forskjellige leverandører av smøreoljer. Ettersom Fiat i dag kun har én produsent med offisiell godkjenning, slår andre regler også inn. 

Om man da har en olje som tilfredsstiller kravet på samme måte eller bedre enn Selenia-produktet, kan man fint bruke dette. Man skal være veldig sikker på at man velger rett!

I denne artikkelen bruker jeg eksempler fra Eni Lubricants i Italia for å ha konkrete eksempler å vise til. Dette og tilsvarende produkter fra Mobil, Castrol, Total med flere kan i utgangspunktet erstatte hverandre.

 

Spesifikasjoner

Her følger en oversikt over spesifikasjoner man ofte kommer borti:

OEM
Står for Original Equipment Manufacturer, altså Fiat, BMW, Ford og så videre. En slik godkjenning bygger ofte på en sammensetning av oljen og har også ofte en grunnleggende ACEA-spesifikasjon som basis. Eksempel: Fiat 9.55535.S2 er som utgangspunkt en 5W-40 C3.

API
Står for American Petrolium Institute. API-klassifikasjoner for bensinmotor startet med SA.
SC er for motorer fra 1964-1967.
SD: 1968-1971.
SE: 1972-1979.
SF: 1980-1988.
SG: 1989-1993.
SH: 1994-1997.
Alle til og med SH er ikke lenger i bruk og på den måte utgått. 
SJ: 1998-2000.
SL: 2001-2004.
SM: 2004-2010.
API SN: Introdusert i oktober 2010. Mest vanlig i dag er SN for bensin. Med eller uten sink er én av de mest vesentlige forskjellene. SN er oljer med drivstoffbesparende egenskaper. 

ACEA
Står for Association des Constructures Europées dl’Automole, noe som kort fortalt kan oversettes til «de europeiske bilprodusentene samlet».
ACEA A3/ B3: Viskositetsstabil olje for høytytende bensin og diesel.
ACEA A3/ B4: Som A3/B3, men B4 er for dieselmotor med direkte innsprøytning.
ACEA A5/ B5: Olje med lavere motstand og mer drivstoffbesparende egenskaper. Beregnet for motorer med lavere friksjon og mindre klaringer. Beregnet for motorer med høy ytelse. Kan føre til motorskade i tilfeller hvor dette ikke er foreskrevet olje!
ACEA C3: Dette var den første og mest vanlige spesifikasjonen man så med sot-reduksjon på dieselbil. Alfa Romeo MultiAir skal skal ha C3 da de er avhengig av sot-redusert olje. Finnes i ulike viskositeter, men mest vanlig er 5W-30 og 5W-40.
ACEA C2: Lansert for biler med Euro 5 utslippskrav i 2009. Lavt sotinnhold og lavere motstand enn C3. Mer drivstoffbesparende. For Euro 6 er dette den mest benyttede. Det er både 5W-30, 0W-30 og 0W-20 som har C2 med Fiat-spekk.

Spesielle temaer
Her følger en oversikt over ulike temaer knyttet til olje:

Viskositet
Forteller om tykkelsen på olje ved ulike temperaturer. Hva kan man lese og forstå av for eksempel 10W-60?
W betyr Winter. Tallet før W forteller tykkelsen på oljen ved kaldstart (-10 til -35 grader avhengig av viskositet). 
10W-XX skal ha et hellepunkt (den temperaturen oljen slutter å flyte) på minst -27 grader. 
5W-XX skal den ha et hellepunkt på minst -35 grader.
0W-XX skal ha et hellepunkt på minst -40 grader. 
Tallet bak W- forteller noe om oljens tykkelse ved 100 grader. All olje blir tynnere når den blir varm. Desto høyere det siste tallet er, jo mindre tynnes oljen.
En 0W-30 har på denne måte normalt vesentlig bedre kaldstartegenskaper enn en 10W-60. En 10W-60 har derimot den fordelen at den ikke blir så tynn når den er varm (100 grader) som en 0W-30. 
En stor fordel med 10W-60 er at den tåler vesentlig mer varme og av den grunn benyttes den ofte i motorer med høy effekt og som kjøres på bane. 
På en del eldre motorer som har et høyt oljeforbruk med 5W-30 eller 10W-40 kan man i mange tilfeller bruke en 10W-60, men man skal ikke ta en sjanse uten å rådføre seg først. En nyere motor hvor 0W-20, 0W-30 og 5W-40 er foreskrevet, for å nevne et eksempel, skal man ikke kjøre på 10W-60.

Sinkinnhold i oljen
Sink har tradisjonelt vært brukt for å forbedre smøreegenskapene til motoroljen. Med nyere miljøkrav har man måttet gå bort fra dette og kompensere med andre additiver i motoroljen. 
Man kan relativt enkelt se om det i det hele tatt er mulig at oljen er sinkholdig. API SL er den siste API-spesifikasjon som muliggjør sink.
De fleste motoroljer for moderne motorer i dag er API SN. API SP er også på vei inn i markedet. Oljer for klassiske biler er veldig ofte API SL. 
Eksempler på oljer med sink: Agip Novecento motoroljer og Eni Sport 10W-60.

Syntetisk vs. mineralsk olje
Det snakkes mye om at man må ha syntetisk olje. Hvorfor sies dette og hva er fordelene? Sammenlignet med mineralsk olje tåler en syntetisk olje vesentlig mer varme uten å ta skade av det. Den smører bedre og vil muliggjøre vesentlig lengre skiftintervall. 
Alle motorer fra tidlig på 1990-tallet skal normalt ha en form for syntetisk olje. Eldre biler, spesielt eldre enn tidlig 1980-tallet, skal ha mineralsk motorolje. Dette da man på den tiden motoren ble konstruert hadde oljens egenskaper i tankene. Det handler om sink, fosfor, sot og aske som er en del av den mineralske baseoljen. Disse beskytter, og motoren er konstruert for at oljen inneholder dette. 
Agip Novecento og andre oljer for klassisk bil ivaretar behovene til eldre bilpark.  
La oss så se litt på forskjellene her. Hva er syntetisk, delsyntetisk og mineralsk olje? 
En smøreolje består av baseolje og additiver. Disse additivene skal forhindre skum, rust, slitasje og mange andre faktorer som påvirker oljen. Det er også et additiv som forbedrer hellepunktet (flyktighet i kulde). 
Hvis man har en helt mineralsk base og ikke veldig avanserte additiver, har man en mineralsk olje. 
Om man blander inn en del syntetisk baseolje sammen med den mineralske og kanskje også blander inne mer avansert og syntetiske additiver, får man en delsyntetisk (semi-synthetic) olje. 
Skulle man derimot ha en fullsyntetisk baseolje som PAO (PolyAlphaOlefin) eller Esther (den klart beste og dyreste) og kun benytte syntetiske additiver, får man en fullsyntetisk olje. 
Noen kaller det toppsyntetisk, fullsyntetisk og premium synthetic. Det finnes også en baseolje som kalles hydrocrack. Dette blir nesten som en mellomting. Enkelt sagt er det en mer syntetisk enn mineralsk, men strengt talt ikke fullsyntetisk.
Mange bilprodusenter, inkludert Alfa Romeo, har gjennom årene tillatt et relativt høyt oljeforbruk på sine motorer med opp til 1 liter på 1000 km, selv da motorene var nye. 
Hvis du har en noe tilårskommen bil som har kjørt lite, eller også langt, så kan det være at selv dette oljeforbruket overskrides. Da er det opplagt noe galt og du bør undersøke hva som er årsaken, men det kan både være ventiltettinger (ikke så dyrt) eller innvendig lekkasje i motoren. Dette kan omfatte ventiler, stempler og sylinderfôringer (dyrt og innebærer åpning av motor).

 

Motorer og bilmodeller
Her følger en oversikt over ulike motorer:

Nord-motorene unntatt Twin Spark
Denne motoren er veldig glad i olje med rikelig sinkinnhold. Eldre motorer trives godt på mineralsk 20W-50 hvis de ikke er rørt nevneverdig, mens nyoverhalte motorer setter stor pris på fullsyntetisk 10W-60. Eksempel: Agip Novecento 20W-50 og Agip Novecento Racing 10W-60.

Twin Spark 8V og 16V
Disse motorene anbefales med 10W-60. Så fremt tilgjengelig er det slett ingen ulempe med sinkholdig olje. Eksempel: Eni Sport 10W-60.

2.0 JTS i 156 og GT
Også disse er motorer som trives godt med samme type oljeteknologi. Så vidt meg bekjent gikk man over til 10W-60 også fra fabrikk grunnet ikke ubetydelig oljeforbruk på mange av disse. Eksempel: Eni Sport 10W-60.

JTS-motorene i 159 og Brera
Nyere konstruksjoner hvor det anbefales syntetisk 5W-40. Her trenger man ikke olje med redusert sotinnhold. Eksempel: Eni i-Sint 5W-40.

Bussomotorene
Her menes alle varianter med og uten turbo fra 1979 til 2005. Den virkelige krumtappen trives også helt klart best på 10W-60. Dette skyldes eldre motorteknologi som gjør at sinkinnholdet er viktig. Eksempel: Eni Sport 10W-60.

1.9 og 2.4 JTD/JTDm før Euro 5
Her menes motorene som sitter i Alfa 147, 156, GT og 159 før Euro 5-teknologien ble lansert. Disse motorene har mindre avansert eksos-etterbehandling. Dermed anbefaler man syntetisk 5W-40. Her trenger man ikke olje med redusert sotinnhold. Eksempel: Eni i-Sint 5W-40.

JTD/JTDm til 2014 med Euro 5
Disse motorene sitter i Alfa 159, Brera, Spider, MiTo og Giulietta og har volum på 1.6, 1.9 og 2.0. Disse krever 5W-30 C2 A5/B5. Dette betyr i praksis lavt sotinnhold utviklet for motorer med mindre klaringer. Fiat 9.55535-S1. Beregnet for dieselpartikkelfilter. Eksempel: Eni i-Sint FE 5W-30.

JTDm 1.6 og 2.0 med Euro 6
Disse nyere Euro 6-motorene ble lansert rundt 2014 og krever 0W-30 C2. Denne oljen må tilfredsstille Fiat 9.55535-DS1. Eksempel: Eni i-Sint tech F 0W-30.

1.4 TB i MiTo og Giulietta 
Dette er Euro 5- og Euro 6-motorer. I utgangspunktet en relativt enkel 1.4-liters turbobensinmotor uten de helt store utfordringene. Finnes i ulike versjoner opp til 155 hk i disse bilene. Disse motorene er spesifisert med 5W-40 C3 som tilfredsstiller Fiat 9.55535.S2. Eksempel: Eni i-Sint MS 5W-40.

MultiAir og TwinAir med Euro 5
Disse to motortypene finner du i Giulietta, MiTo og Fiat 500. MultiAir-enheten er en avansert konstruksjon med svært lav tålegrense på sot. Her er én kamaksel erstattet av ventilløftere drevet utelukkende av oljetrykk. Her snakker vi om små deler med høy presisjon! Her er det meget, meget viktig at man kun benytter en 5W-40 C3 som tilfredsstiller Fiat 9.55535.S2. Eksempel: Eni i-Sint MS 5W-40. Dette gjelder ikke Abarth-utgaver.

MultiAir og TwinAir med Euro 6
Stort sett lik Euro 5 (se over), men grunnet andre utslippskrav spiller olje inn. Her skal det kun benyttes en 0W-30 C2 som tilfredsstiller Fiat 9.55535.GS1. Eksempel: Eni i-Sint tech F 0W-30. Dette gjelder ikke Abarth-utgaver.

1.75 TBi
Denne motoren sitter i 159, Brera, Spider, Giulietta og 4C. Her skal man bruke 5W-40 C3 som tilfredsstiller Fiat 9.55535.GH2. Også her kan det benyttes samme olje som på 1.4 TB og MultiAir. Eksempel: Eni i-Sint MS 5W-40.

2.0 TB
Disse motorene sitter i Giulia og Stelvio. Her skal det kun benyttes en 0W-30 C2 som tilfredsstiller Fiat 9.55535.GS1. Eksempel: Eni i-Sint tech F 0W-30.

2.2 JTD
Også disse motorene sitter i Giulia og Stelvio. Foreskrevet med 9.55535-DSX som er en 0W-20 C2. Ettersom dette er en svær lite utbredt spesifikasjon kan man benytte en 0W-30 C2. Forskjellen på 0W-20 og 0W-30 er minimal. Eksempel: Eni i-Sint tech F 0W-30.

Giulia og Stelvio Quadrifoglio
Her finner man to ulike Fiat-godkjenninger. Dette skiller man på chassisnummer. Sjekk instruksjonsboken for hva som er gjeldende på den aktuelle bilen. Fiat 9.55535-GH2 kan erstattes av Eni i-Sint MS 5W-40, mens Fiat 9.55535-Z2 kan erstattes av Eni i-Sint 0W-40.

 

Avslutning
Som dere ser kan dette virke noe komplisert, men det er fullt mulig å forstå. Denne artikkelen forsøker å oppklare så mange usikkerheter som mulig. Og husk: Uansett hva enhver spesialist eller importør hevder, så er instruksjonsboken fasiten.

_________________________

Tekst: HENNING HOFSTAD 
_________________________

Fra Alfanytt #2/2021 – medlemsblad for Klubb Alfa Romeo Norge. Gjenbruk er kun tillatt med Alfanytt-redaktørens skriftlige samtykke.


______________________

Tekst: HENNING HOFSTAD 
Foto: XXX
______________________

Fra Alfanytt #2/2021 – medlemsblad for Klubb Alfa Romeo Norge. Gjenbruk er kun tillatt med Alfanytt-redaktørens skriftlige samtykke.