Tilbake til album-oversikt

Knut Aandahls 2000 Spider (1959)

Foto: KUBA SZAFARZ (KUBA STUDIO). Fra Alfanytt #2/2018 – medlemsblad for Klubb Alfa Romeo Norge. Gjenbruk er kun tillatt med Alfanytt-redaktørens skriftlige samtykke.