Tilbake til album-oversikt

Stian Forthuns 159 (2009)

Foto: ALEX WALLEM (WALLEM FOTO). Fra Alfanytt #2/2019 – medlemsblad for Klubb Alfa Romeo Norge. Gjenbruk er kun tillatt med Alfanytt-redaktørens skriftlige samtykke.