Tilbake til album-oversikt

Klubbliv: Pinsetreffet i 2017

Foto: ASTRID LUNDQUIST, PAUL LUNDQUIST, HÅVARD STORVIK og OVE H. SCHEEL. Fra Alfanytt #3/2017 – magasin for Klubb Alfa Romeo Norge. Gjenbruk er kun tillatt med Alfanytt-redaktørens skriftlige samtykke.