Tilbake til album-oversikt

Klubbliv: Sommertreff på Minnesund 2016

Foto: KARL ANDREAS AANDAHL. Fra Alfanytt #3/2016 – magasin for Klubb Alfa Romeo Norge. Gjenbruk er kun tillatt med Alfanytt-redaktørens skriftlige samtykke.