Tilbake til album-oversikt

Klubbliv: Møte med Scott Krugger og Klaus Busse

Foto: KAROLINE NORDLI WIK. Fra Alfanytt #3/2019 og #4/2019 – medlemsblad for Klubb Alfa Romeo Norge. Gjenbruk er kun tillatt med Alfanytt-redaktørens skriftlige samtykke.