Tilbake til album-oversikt

Klubbliv: Landstreffet på Røros 2021

Foto: TERJE ØDEGÅRD og TROND MYKLEBUST. Fra Alfanytt #3/2021 – medlemsblad for Klubb Alfa Romeo Norge. Gjenbruk er kun tillatt med Alfanytt-redaktørens skriftlige samtykke.