Tilbake til album-oversikt

Klubbliv: Oppmøte hos Autovia før Høsttreffet 2021

Foto: OLE HENRIK S. GILBO. Fra Alfanytt #3/2021 – medlemsblad for Klubb Alfa Romeo Norge. Gjenbruk er kun tillatt med Alfanytt-redaktørens skriftlige samtykke.