Dichiarazione - Fremtidens KARN

Dichiarazione - Fremtidens KARN

Publisert av Morten Nesheim den 23.05.20. Oppdatert 24.06.20.

Først og fremst, For å parkere den siste tids debatt vil vi meddele at styrets mening er tindrende klar: Nei, Alfanytt skal ikke legges ned, vi ønsker i høyeste grad at  Alfanytt skal bestå. Og nei, Corsa-serien vår skal ikke legges ned, også Corsa Italiana skal bestå!

Covid-19-krisen har preget oss alle i lengre tid, og også oss i KARN, og som dere vet måtte vi utsette årsmøtet vårt, og når vi KUNNE avholde det var jo også veldig uvisst. Og nå etter den siste ukes friske debatter, og etter de nyere endringene ifb Covid-19, så har vi nå endelig fått satt en ny dato. En innkalling med utfyllende saksliste kommer og i den forbindelse ber vi også om aksept for at vi ikke kan overholde 8 ukers fristen på å melde inn nye saker, men ber dere melde disse inn til oss så fort som mulig, senest innen 24. Juli


Hold av:

Lørdag 22 august 2020 kl. 18:00 til årsmøte i Klubb Alfa Romeo Norge. Møtet vil bli avholdt etter Italiensk Dag 2020 på Vålerbanen.  

Og ja, dette arrangeres i forkant av høstens store happening for oss i klubben, Italiensk Dag. Rett og slett, fordi da ER det mange Alfister samlet. Vi vet at dette er for sent i forhold til vedtektene våre, men hele samfunnet er jo i en unntakstilstand. Vi jobber med å tilrettelegge for digital deltakelse på møtet for de som ikke kan reise til Vålerbanen

På møtet vil styret presentere den svingete veien videre, og vi HAR allerede, også før Covid-19 og Korona jobbet en del med hva vi mener vi trenger for bedre og mer effektiv struktur. Innkallingen til årsmøtet  vil bl.a inneholde mer om:


Alfanytt

Vi har sett på flere mulige alternativer for å beholde og utvikle klubb-bladet, alt fra å beholde det omtrent slik det er pr. idag, til nye og mer medlemsrettede konsepter. Alternativene vil bli presentert sammen med innkallingen.


Webredaksjon

Vi har nå styrket våre ressurser for å bli mer synlige, mer ryddige, og ikke minst, utnytte mulighetene på SoMe (Sosiale Medier). I denne forbindelse skal vi utdype litt mer rundt dette, og forklare hvordan vi ønsker å legge rette for dette
Markedsføring

Klubben vil nå få en dedikert markedsansvarlig, og tanker fremover i denne forbindelse vil bli presentert.

I tillegg skal vi gå gjennom styrevervene og dets oppgaver og ansvar. Disse  skal defineres tydeligere for å effektivisere styrearbeidet ytterligere. Vedtektene setter ikke opp ansvarsområder for styremedlemmene unntatt kasserer, men vi vil orientere om hvordan vi vil utnytte styremedlemmenes kompetanse og ressurser på best mulig måte.


Så igjen, hold av datoen, vi håper å se dere alle, og i mellomtiden - stay safe !

Og husk “Alfas are for nice people!”
Styret i KARN