Klikk på navnet til personen du vil sende en e-post til.

 

Nina Gramstad

Medlemskontakt

 

Siri Bjoner

Revisor

Medlem av valgkomiteen

 

Rolf Forsdahl

Medlem av valgkomiteen

 

Arve Wik

Medlem av valgkomiteen

 

Egil Johannesen

Leder for Stradale banekjøring

 

Ole Petter Friberg

Leder for Corsa Italiana 

 

Jon-Even Johansen

Nestleder for Corsa Italiana 

 

Lars Ola Amundsen

Webmaster for Corsa Italiana 

 

Kenneth Høiland 

Webmaster og ansvarlig for Sosiale Medier

 

Runar Skaare Tveiten

Administrator for nettforumet Cuore Sportivo