Ekstraordinært årsmøte

Det innkalles med dette til Ekstraordinært årsmøte i henhold til
vedtektenes § 4 siste ledd, i
Klubb Alfa Romeo Norge


Søndag 18. oktober 2020 kl. 19.00

På grunn av den usikre COVID-19 situasjonen som råder i Norge i dag, ser
styret seg nødt til å avholde dette digitalt. Du vil i god tid før møtet motta
mer informasjon og en link for påmelding til møtet, og siste frist for å
gjøre dette vil være onsdag 14. oktober kl. 19.00


Agenda:
1. Ansvarsfrihet for styret som skal velges:
Forslag til vedtak: «Styret som velges på dette ekstraordinære
årsmøtet gis ansvarsfrihet for personlig ansvar for forhold som kan
tilskrives feilaktige eller manglende beslutninger, oppfølging eller
kontroll i saker som skriver seg fra tidligere styrer i KARN fra de
tiltrer og frem til ordinært årsmøte 2021»

2. Valg av nytt styre (ønsket av minst 1/3 av de fremmøtte på det
avbrutte årsmøtet 23.8., jfr vedtektenes § 4 siste ledd)

3. Valg av ny valgkomite. (Den sittende valgkomite sin oppgave er nå
fullført, og den er således oppløst og det må derfor velges en ny
valgkomité bestående av inntil 3 medlemmer)

Vel møtt!

Oslo, 15. september 2020

Styret i Klubb Alfa Romeo Norge

 

Dokumenter er sendt ut til alle medlemmer via Gnist og epost

Detaljer

Dato søndag 18. oktober 2020
Klokkeslett 19:0021:00
Kalender Åpen kalender